Cookie Policy

We use our cookies and third party cookies to improve our services, and obtain statistics. By continuing to navigate you consent to the use of cookies. For more information about cookies and to manage your preferences click here.

SEKRETESSPOLICY FÖR HASBROS WEBBPLATS

Här på Hasbros webbplats hittar du den coolaste informationen om Hasbros värld och de första bilderna på några av våra spel och leksaker.

Vi har antagit denna onlinesekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) som beskriver hur vi samlar in, lagrar och använder de personuppgifter som du lämnar till oss online. Sekretesspolicyn gäller inte för den information vi samlar in offline.

Vilka uppgifter samlar Hasbro in?

Om du väljer att beställa en produkt eller tjänst via webbplatsen kan Hasbro samla in personuppgifter från dig, till exempel:

ditt namn, din e-postadress, ditt mobil- och hemtelefonnummer och din bostadsadress

vid behov, ett giltigt kreditkortsnummer, kortets sista giltighetsdatum och andra uppgifter som vi behöver för att behandla betalningen.

Ibland kan vi också av andra skäl samla in personuppgifter som du lämnar till oss via den här webbplatsen. Sådana uppgifter kan vara ditt namn, din e-postadress, andra kontaktuppgifter och information om produkter och tjänster som du har köpt eller visat intresse för. Vi kan också samla in uppgifter om din ålder så att vi kan avgöra vilka produkter och tjänster som är relevanta för dig.

Om du är under 18 år ska du endast lämna personuppgifter om din förälder eller vårdnadshavare har gett sitt samtycke till det.

Om du inte vill lämna personuppgifter som efterfrågas kanske vi inte kan tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har efterfrågat, och du kanske inte kan komma in på vissa delar av webbplatsen eller använda vissa av funktionerna där.

Vem samlar in uppgifter om mig och hur kommer de att användas?

Hasbro samlar in de personuppgifter som du lämnar på den här webbplatsen. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla dig produkter eller tjänster som du har efterfrågat och för att bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Vi kan också komma att använda dem för att kontakta dig. Ibland kan Hasbro även använda dina personuppgifter för att skicka reklam eller kampanjmaterial till dig, bland annat information om nya produkter, tävlingar, funktioner och förbättringar, specialerbjudanden eller händelser som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst kontakta oss och meddela att du inte vill att vi ska använda dina uppgifter i detta syfte. Vi kan också använda dina personuppgifter för vår interna marknadsföring och våra demografiska undersökningar för att vi ständigt ska kunna förbättra de produkter och tjänster vi tillhandahåller och tillgodose dina behov bättre.

Vilka lämnar Hasbro ut mina personuppgifter till?

Hasbro kan emellanåt lämna ut dina personuppgifter till utomstående parter som tillhandahåller Hasbro tjänster eller support, till exempel webbplatsvärdar och leverantörer av IT-supporttjänster och andra IT- eller betalningstjänster. Dessa kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter för att skydda våra rättigheter eller under omständigheter då vi bedömer att vi har rätt eller skyldighet att göra det enligt lag, inklusive, men inte begränsat till, rättsvårdande och andra myndigheter i samband med utredning om bedrägeri, upphovsrättsintrång eller annan handling som är olaglig eller som kan utsätta dig eller oss för rättsligt ansvar. I händelse av fusion, förvärv, omorganisation, konkurs eller annan liknande händelse kan dina personuppgifter komma att överföras till Hasbros efterträdare, övertagare eller annan utomstående part. Till hjälp i vår interna marknadsföring och våra demografiska undersökningar kan vi också lämna ut dina uppgifter till utomstående part, men då sammanställs de alltid tillsammans med andra uppgifter så att det inte går att identifiera dig personligen eller din dator. Hasbro kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt lämna ut personuppgifter som vi inhämtar från och om våra kunder till utomstående parter för marknadsföringsändamål.

Cookies och loggfiler

Hasbro kan använda cookies och tomma GIF-filer för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Cookies är små informationsfiler som vi placerar på din dator. De hjälper oss att se hur många kunder som besöker vår webbplats, hur ofta de besöker den och vilket innehåll de är mest intresserade av. Tomma GIF-filer, som även kallas ”webbuggar”, är filobjekt, oftast en grafikfil i form av en tom 1x1 pixlars GIF som placeras på en webbplats eller i ett e-postmeddelande för att bevaka användarbeteende. GIF-filen ger oss IP-adressen till den dator som hämtade vår sida, webbadressen till sidan som GIF:en finns på, den tidpunkt då sidan besöktes, vilken typ av webbläsare som användes och den kan också ge oss ett tidigare angivet cookie-värde. Dessa cookies och tomma GIF-filer upplyser oss om hur många som besöker webbplatsen, hur ofta och hur de använder den så att vi kan uppdatera innehållet och förbättra navigeringen efter behov. Hasbro kan också samla in loggfiler som registrerar webbplatsaktivitet och samlar in statistik om webbanvändares surfvanor. Dessa poster genereras anonymt och hjälper Hasbro att ta reda på bland annat hur många användare som har besökt webbplatsen och hur ofta, vilka sidor de besökte och annan liknande information. Vi kan använda cookie- och loggfilsdata för vår interna marknadsföring och våra demografiska undersökningar för att vi ständigt ska kunna förbättra de onlinetjänster vi tillhandahåller dig.

Länkar till andra webbplatser

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser utanför Hasbro står dessa webbplatser inte under Hasbros kontroll. Vi ansvarar inte för dessa webbplatser eller uppträdandet från de företag som äger eller driver dessa webbplatser. Du använder dessa andra webbplatser enligt de eventuella villkor för användning och/eller sekretesspolicyer som finns på webbplatserna i fråga.

Skydd för dina personuppgifter

Hasbro kan lagra dina uppgifter i utskriven eller elektronisk form (till exempel i ett elektroniskt system för hantering av kundrelationer). Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda uppgifternas säkerhet och integritet. Åtkomsten till personuppgifter är begränsad till våra anställda, entreprenörer och representanter som behöver dem.

Åtkomst till och ändring av dina personuppgifter

Du kan begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig. Vi kommer att bevilja detta med undantag för de begränsade omständigheter då vi inte har tillåtelse att göra det. Du kan begära att vi korrigerar personuppgifter som vi har om dig om de är felaktiga eller inaktuella. Om du begär att vi ska radera dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att göra det, såvida vi inte måste behålla dem av rättsliga, bokförings- eller interna verksamhetsskäl. Om du vill ha åtkomst till dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor om Hasbro eller denna Sekretesspolicy kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Om du har ett klagomål om hur dina personuppgifter har hanterats av oss ber vi dig informera oss om det omgående genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Vi tar din personliga integritet på allra största allvar och kommer att besvara ditt klagomål snarast möjligt.

Ändringar i denna Sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst kunna ändra denna Sekretesspolicy. Se därför till att läsa igenom den regelbundet. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela detta på den här webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Hasbros kontaktuppgifter hittar du på kundtjänstsidan.

Klicka här om du vill läsa Hasbros Användningsvillkor. © 1998–2013 Hasbro, Inc. Med ensamrätt

Please enter your birthday:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK