Figurark

Klikk på ikonet nedenfor for å skrive ut flere figurark.

HVA DU SKAL GJØRE

  1. Klikk på ett av ikonene nedenfor.
  2. Skriv ut arkene på en fargeskriver. To ark skal skrives ut.
    MERK: Velg "ingen skalering" i skriveralternativer-vinduet.
  3. Brett begge de utskrevne arkene langs de stiplede linjene.
  4. Skyv ett av de utskrevne figurarkene inn i spillebrettet, over figurarket som fulgte med spillet. Gjør likedan med det andre spillebrettet.

Please enter your birthday:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK