ZÁSADY PRO SOUBORY COOKIE

Pomocí našich souborů cookie a souborů cookie třetích stran zlepšujeme naše služby a získáváme statistické údaje. Budete-li pokračovat na naše webové stránky, vyjadřujete tím souhlas s použitím souborů cookie. Další informace o souborech cookie a správě vašich předvoleb získáte kliknutím [ZDE].

 

Zásady ochrany osobních údajů
 
Jaké informace shromažďujeme & jak?
 
Cookies
 
Když používáte tyto webové stránky, shromažďujeme o Vás určité informace nebo data:  
 
Ostatní
 
Kam vaše údaje jdou? 
Tam, kde je to možné, se snažíme uchovávat informace, které nám dodáte tady, v České republice. Avšak jako součást služeb, které vám nabízíme prostřednictvím našich webových stránek, mohou být informace, které nám poskytnete, převedeny do zemí mimo Českou republiku, včetně zemí mimo Evropskou ekonomickou oblast (EEA) za účelem zpracování dat. To se může stát v případě, že hostitelem některého z našich serverů je jedna z našich společností Hasbro Group nebo pokud je jeden z našich zpracovatelů dat v nějaké zemi mimo Českou republiku, včetně zemí mimo EEA. Pokud máte zájem o detailní informace o tom, kde jsou vaše data zpracovávána, prosím, kontaktujte nás. Je možné, že budeme sdílet informace o vašich uživatelských preferencích pro marketingové účely nebo vaši e-mailovou adresu s našimi pobočkami, abychom usnadnili odpovídání na vaši otázku, dotaz nebo se řídili zpětnou vazbou, kterou nám poskytnete, nebo je možné, že budeme sdílet informace také mezi našimi společnostmi ve skupině, které se nacházejí v zemích po celém světě, ale pouze za účelem zpracování dat uvedených v oddílu výše. Stále sdílíme vaše osobní informace, pouze pokud je potřebujeme znát. Pokud požadujete kontaktní údaje osob, které obdrží vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás
 
Zde je možné najít společné informace o společnosti Hasbro Czech s.r.o. Je možné, že tyto země nemají stejné zákony o ochraně osobních údajů jako EEA. Pokud převádíme vaše informace mimo EEA tímto způsobem, podnikneme potřebné kroky, abychom zajistili, že jakákoli data související s vámi budou stále přiměřeně chráněna v souladu s českými zákony o ochraně osobních údajů, tj. budou implementovány normy pro smluvní doložky dle Evropské komise. Nezapomeňte prosím, že zpracování dat v cizí zemi může být předmětem zahraničních zákonů a dostupné zahraniční vládě, soudům, vymáhání práva a regulačním úřadům. 
 
Kromě případů uvedených v těchto Zásadách nebudeme zpřístupňovat žádné vaše osobní informace bez vašeho svolení, pokud k tomu nebudeme mít zákonný nárok nebo povinnost (například, pokud to bude vyžadováno Soudním příkazem nebo pro účely zabránění podvodům nebo jiným trestným činům).
 
Změny těchto Zásad
 
Čas od času mohou vylepšování webových stránek Hasbro vést k periodickým změnám v těchto zásadách pro ochranu osobních údajů. Nezapomeňte se k těmto Zásadám pravidelně vracet, abyste se dozvěděli o změnách. Pokud ochranu osobních údajů změníme, zveřejníme tyto změny na těchto stránkách, abyste vždy věděli, které informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je zveřejňujeme.
 
Bezpečnost
 
Internet není bezpečné médium. Zavedli jsme technologii a politiku, která nám pomáhá ochraňovat vaše soukromí před neautorizovaným přístupem a nezákonným používáním, včetně šifrování vašich údajů, když jsou převáděny z této stránky, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Naše bezpečnostní opatření budeme dále kontrolovat a aktualizovat, kde to bude třeba, jakmile bude k dispozici nová technologie.
 
Stránky třetích stran
 
Nemůžeme být odpovědní za ochranu osobních údajů a praktiky ostatních stránek, i když se na ně připojíte prostřednictvím odkazů uvedených na našich stránkách, a doporučujeme vám, abyste si pročetli zásady každé stránky, kterou navštívíte.
 
Navíc, pokud se na naše stránky přepojíte z jiných stránek třetí strany, nemůžeme být odpovědní za ochranu osobních údajů a praktiky vlastníků nebo operátorů stránek dané třetí strany, a doporučujeme vám, abyste si pročetli zásady stránek dané třetí strany a kontaktovali jejich vlastníka nebo operátora, pokud máte jakékoli obavy nebo otázky.
 
Souhlas
 
Tím, že kliknete na „Souhlasím“ na těchto webových stránkách, udělujete souhlas společnosti Hasbro Czech s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, PSČ 140 78, Praha, Česká republika, IČO: 275 75 331, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, ve složce C 116835 („Operátorovi“), se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu a pro účely popsané výše.
 
Nevyžadujeme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které poskytnete Operátorovi, v souvislosti s jakýmikoli otázkami, které nám pošlete prostřednictvím těchto webových stránek.
V případě cookies nám udělujete souhlas na období maximálně jednoho roku (detaily naleznete v našich Zásadách pro cookies zde). Co se týká vašich ostatních osobních údajů (IP adresa, e-mailová adresa), zničíme je po uplynutí doby maximálně jednoho roku buď od jejich obdržení, nebo uzavření vašeho dotazu, podle toho, které nastane později. 
 
Vaše práva
 
Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Souhlas, který tímto udělíte, je možné zrušit kdykoli, pokud nám tento požadavek pošlete v písemné formě na adresu společnosti Hasbro Czech s.r.o. nebo ho pošlete na e-mailovou adresu infoCZ@hasbro.co.uk. V případě zrušení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou veškeré vaše osobní údaje neodvolatelně zlikvidovány.
 
V případě, že budete vyžadovat vysvětlení týkající se zpracování vašich osobních údajů (účel zpracování, jaká osobní data jsou zpracovávána, zdroj těchto osobních údajů, povaha automatického zpracování (pokud existuje), což vede k rozhodnutím ovlivňujícím předmět dat, příjemci osobních údajů), Operátor je povinen poskytnout vám tyto informace bez zbytečného odkladu. Operátor má právo požadovat rozumnou kompenzaci, která nepřekročí náklady spojené s poskytnutím informací.
Jakákoli osoba, která věří, že zpracování jejích osobních údajů zasahuje do jejího osobního života a soukromí, může od Operátora požadovat vysvětlení, proč ke zpracování jejích údajů dochází, úpravu zpracovávaných osobních údajů v rozporu se zákonem (konkrétně blokování, oprava, doplnění a/nebo likvidace existujících osobních údajů); kompenzaci za nemateriální škody, které jí způsobilo nelegální zpracování osobních údajů.
 
Poznámka pro děti
 
Pokud je vám méně než 16 let, vždy prosím požádejte rodiče o pomoc, než vložíte jakékoli informace o sobě na naše webové stránky. Je možné, že budeme požadovat kontaktní údaje vašich rodičů (e-mail), abychom si ověřili, že vám udělili souhlas s poskytnutím jakýchkoli informací o vás, když používáte naše webové stránky.
 
Jak vás můžeme kontaktovat ohledně záležitostí ochrany osobních údajů?
 
Pokud máte nějaká dotaz ohledně vašich informací, prosím kontaktujte nás na adresy uvedené níže. Máte právo požadovat kopii informací, které o vás máme uloženy.
 
Email: infoCZ@hasbro.co.uk
Nebo nám napište na: Hasbro Czech, s. r. o.
City Tower
Hvězdova 1716/2B
140 78 Praha 4
 

Prosím, zadejte své narozeniny:

Je nám líto!

Nejste oprávněni navštívit stránky.

OK