Utgivare

Hasbro Sweden
Ejby Industrivej 40
DK – 2600 Glostrup
Tel: +45 43 27 01 00
Email:
hasbrodk@hasbro.dk

Momsnr.:516402-5040

Upphovsrätt

Den information och grafik samt de layouter och bilder som publiceras på de här Internetsidorna är upphovsrättsskyddade och får ej kopieras, förevisas eller användas utan skriftligt medgivande från Hasbro Sweden.
Alla varumärkesnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

 

Länkar till externa webbplatser

På de här webbplatserna hänvisar vi till externa webbplatser från tredje part som inte kontrolleras av Hasbro Sweden. Hasbro Sweden kan därför inte påverka innehållet, åsikterna och framställningarna på dessa webbplatser och friskriver sig från allt ansvar beträffande innehåll, åsikter och framställningar.

 

Ansvarsfriskrivning

Den information som visas på de här webbplatserna gör ej anspråk på att vara juridiskt bindande. Eftersom publicerade sidor på Internet ofta ändras ska innehåll, framställningar och grafik värderas utifrån hur de förevisas för tillfället. Hasbro Sweden eller något av dess anslutna företag eller tjänsteleverantörer kan under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador, vinstbortfall eller andra ekonomiska bortfall som orsakas av den information eller de texter och sammanhang som förevisas här.

 

Inlägg från användare

En del av innehållet på Hasbros webbplats handhas via användarinteraktion med hjälp av oberoende system. De här systemen kan publicera resp. tillhandahålla användarinnehåll. Hasbro Sweden försöker att regelbundet gå igenom och sortera allt innehåll som publiceras med hjälp av de här systemen. De åsikter och synpunkter som publiceras med hjälp av dessa system ska betraktas som inlägg från tredje part och kan inte tillskrivas Hasbro Sweden.