Play-Doh Trash Tossin' Rowdy the Garbage Truck

Produkt: A3672

Åldrar: 3+

Återförsäljare

produktbeskrivning:

Barnen kan skapa eget ”skräp” med hjälp av förarhyttens gjutform. De kan också fylla lastbilen med Play-Doh och när ROWDY kör i väg tillverkar han nytt skräp, som insekter, äppelskrottar, fisk, bananer och maskar, som sprids runtomkring! Sedan är det dags att städa upp med hjälp av skyffel, soptunna och ROWDY:s rörliga lift, som tömmer skräpet tillbaka i lastbilen! Innehåller massor av tillbehör och fyra stora burkar PLAY-DOH.