MONOPOLY EMPIRE Game

Produkt: A4770

Åldrar: 8+

Återförsäljare

produktbeskrivning:

Nu kan du äga världens bästa varumärken! För första gången kan du köpa och sälja dina favoritvarumärken. Det handlar om makt och kontroll. Den som först når toppen har vunnit. I MONOPOLY kan allting hända – ena sekunden är du i toppen, nästa är du på botten.