Výber škály výrobkov, ktoré sú k dispozícii, a ceny môžu byť u rôznych predajcov rôzne.