Tilbyder:

Hasbro Norway
Ejby Industrivej 40
DK - 2600 Glostrup
Tel.: +45 43 27 01 00
hasbrodk@hasbro.dk

Organisasjonsnr.: 976539141

 

Opphavsrett

Opplysninger, grafikkelementer, layout og bilder som er gjengitt på disse internettsidene, er omfattet av opphavsrett og skal ikke mangfoldiggjøres, fremvises eller bearbeides uten skriftlig tillatelse fra Hasbro Norway.
Alle varemerkenavne, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive innehavere.

 

Lenker til eksterne nettsteder

På disse sidene henvises det til eksterne nettsteder som tilhører tredjepart, og som Hasbro Norway ikke har noen kontroll over. Derfor har Hasbro Norway ingen innflytelse på innhold, synspunkter og fortolkninger på disse nettstedene og frasier seg ethvert ansvar for innhold, synspunkter og fortolkninger av denne typen.

 

Ansvarsbegrensning

De opplysningene som er gjengitt på disse sidene, er ikke juridisk bindende. Da sider som offentliggjøres på Internett, ofte endres, skal innhold, presentasjoner og grafikk vurderes som det foreligger i det gjeldende øyeblikk. Hasbro Norway eller tilknyttede virksomheter eller tjenestetilbydere kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for eventuelle skader, inntektstap eller andre økonomiske tap som måtte ha oppstått som følge av de opplysninger, tekster eller sammenhenger som presenteres her.

 

Brukerbidrag

En del av innholdet på Hasbros nettsted administreres gjennom brukerinteraksjon ved hjelp av automatiske systemer. Disse systemene kan offentliggjøre eller presentere brukerinnhold, og Hasbro Norway bestreber seg på å foreta en regelmessig sortering og filtrering av det innholdet som offentliggjøres ved hjelp av disse systemene. De meningene og synspunktene som presenteres, skal betraktes som bidrag fra tredjepart og kan ikke tilskrives Hasbro Norway.