Jakelija 

Hasbro Finland
Ejby Industrivej 40
DK – 2600 Glostrup
Puhelin: +45 43 27 01 00
Sähköposti: hasbrodk@hasbro.dk 

ALV-nro: 1055395-2 

Tekijänoikeus

Näillä Internet-sivuilla annetut tiedot sekä niillä esiintyvät grafiikkaesitykset, asettelu ja kuvat ovat tekijänoikeussuojalain alaisia, eikä niitä saa kopioida, esittää tai muokata ilman Hasbro Finlandin kirjallista lupaa.


Kaikki tavaramerkkien nimet, tuotenimet ja logot ovat omistajilleen kuuluvia tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Linkkejä muihin sivustoihin

Sivuillamme viitataan kolmannelle osapuolille kuuluviin sivustoihin, jotka eivät ole millään tavoin Hasbro Finlandin valvonnan alaisia. Siksi Hasbro Finland ei voi vaikuttaa kyseisten sivustojen sisältöön eikä niissä esitettyihin näkemyksiin ja tulkintoihin ja sanoutuu irti kaikesta niiden sisältöön, näkemyksiin ja tulkintoihin liittyvästä vastuusta.

Vastuuvapaus

Kyseisillä sivuilla annetut tiedot eivät ole juridisesti sitovia. Koska Internetissä julkaistut sivut muuttuvat usein, sisältöä, esittelyjä ja graafisia esityksiä on arvioitava sellaisina kuin ne kulloinkin ovat. Hasbro Finlandia tai sen yhteistyökumppaneita ei voi missään olosuhteissa saattaa vastuuseen mahdollisista vahingoista, tulojen menetyksestä eikä muustakaan taloudellisesta menetyksestä, joka saattaa johtua sivuillamme esitetyistä tiedoista, teksteistä tai asiayhteyksistä.

Käyttäjien kommentit

Osaa Hasbron www-sivustosta hallitaan vuorovaikutteisesti automaattisten järjestelmien avulla. Nämä järjestelmät voivat julkaista tai esittää käyttäjäsisältöä, jota Hasbro Finland pyrkii säännöllisesti lajittelemaan ja suodattamaan. Sisällössä esitetyt mielipiteet ja näkemykset tulee katsoa kolmannen osapuolen kommenteiksi, joista Hasbro Finland ei ole vastuussa.